ҚАРИ ВА КЕКСА ЁШДАГИЛАРДА КАМҚОНЛИКНИНГ ТУРЛИ ШАКЛЛАРИДА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР ТАНҚИСЛИГИ КЎРСАТГИЧЛАРИНИНГ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛИ
PDF (English)

Ключевые слова

камконлик, ёш, жинс, микроэлементоз, танқислик

Аннотация

Тадқиқот ишининг асосий мақсади қари ва кекса шдагиларда аниқланган камқонликнинг турли шаклларида микроэлементар танқислик параметрларини солиштирма ўрганишдан иборат. Мақолада микроэлементар статус танқислигига олиб келувчи асосий омиллар кўрсатилган. Шунингдек биз қари ва кекса ёшдагилардаги камқонликларда мис, рух, темир каби микроэлементар кўрсатгичларини ўрганишни лозим деб топдик. Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики ўрта ёшдаги аёлларга қараганда қари ва кекса ёшдаги аёлларда гемопоэтик
микроэлементлар танқислигини кўрсатгислари пасайиши кўпроқ аниқланди.

PDF (English)